Protestants Jeugdwerk Amsterdam heeft een kantoor in de Van Limmikhof, éen van de mooie gebouwen van de Protestantse Kerk Amsterdam op de Nieuwe Keizersgracht. Op de begane grond, met uitzicht op de tuin. In dit kantoor werken: Sjaak Teuwissen, jeugdwerkco√∂rdinator; Iain Majcher, projectmedewerker Amsterdams Vrijwilligersjaar; Elianne Schultz, projectmedewerker Maatschappelijke Stage en Véronique Lindenburg, predikant.
Week van gebed voor de eenheid van de christenen Jaarlijks georganiseerd door de Wereldraad van Kerken en de Evangelische Alliantie. Het thema is dit jaar: Trouw & toegewijd. Voor jongeren is er op 15 januari de Prayer Night. De organisatie begint in september 2010. Meer informatie volgt. Zie ook www.raadvankerken.nl/pagina/1140, www.ea.nl, www.prayernight.nl en www.weekvangebed.info.
Serve the city is een boeiend interkerkelijk diaconaal project dat jong en ouder mobiliseert diaconaal actief te zijn in de stad. De PKA doet sinds Pinksteren 2008 mee met gebed, geld en menskracht. Zie Serve the City.
Jeugdwerkcontacten Regelmatig zijn er contactactiviteiten met een goede inhoud voor werkers in het Protestants Jeugdwerk.
De nieuwsbrief staat op www.protestantsamsterdam.nl/
> jeugd
Mission House Als huisvriend ben ik beschikbaar als contactpersoon voor de bewoners. Tevens als pastor/ theoloog/predikant. 1x Per maand is er Bijbelstudie in het Mission House. Ook mensen van buiten zijn welkom.
Dit jaar wonen er acht jongeren uit verschillende landen in het Mission House Amstelrank. Ze hebben een volle weektaak aan het werk in verschillende diaconale projecten in de stad. Petje af!
Ook maken zij deel uit van de redactie van Blikveld, de jongerensite voor tieners van de PKA.
Zie ook de website van het Mission House en www.blikveld.org.
jeugdwerk