info
Schoolopleiding:
1968-1973
Havo te Arnhem en Harderwijk
1973-1974
Vormingsklas Huishoudschool te Zeist
1974-1975
Schoevers opleiding tot receptioniste te Utrecht
1975-1978
Nederlands Bijbel Instituut te Bosch en Duin (hbo theologie, nu opgegaan in Windesheim VU)
In deze schoolperiode diverse bijbanen.
Werkervaring in de tijd voor het predikantschap:
1978-1981
Secretaresse Dienst Geestelijke Verzorging Academisch Ziekenhuis Leiden Administratief en pastoraal werk alsmede onofficiële ondersteuning van de vijf protestantse en r.k.-pastores
1981-1995
Part-time werk als administratief medewerker of secretaresse via uitzendbureaus bij diverse kantoren. 1993-1995
Twee jaar vicaris in de SoW-gemeente Julianakerk/Valkenboskerk te Den Haag (wijken Transvaal en gedeelte van West) in op elkaar volgende vervanging van 3 van de 4 predikanten
Studie Theologie:
1980-1983
Voorbereiding op colloquium doctum
1983-1992
Studie theologie Rijks Universiteit Leiden, tevens aan faculteit kunstgeschiedenis te Leiden en Seminario Biblico te San José, Costa Rica
Afstudeervakken: Missiologie en Oecumenica "De sociale ethiek van de bevrijdingstheologie in Latijns-Amerika".
Wijsgerige ethiek: Vooroordelen en discriminatie.
Kunstgeschiedenis: algemene inleiding tot de westerse kunstgeschiedenis
1992-1995
Kerkelijke Opleiding Rijks Universiteit Leiden Afstudeerscriptie over diaconaal werk in de grote stad.
Predikantswerk Studentenkerk:
maart 1995-2002
Studentenpredikant te Tilburg, 6/12 aanstelling
Eerste - en voorlopig laatste - studentenpredikant te Tilburg.
Samenwerking met 1 fulltime r.-k- priester en 1 fulltime r.-k- pastoraal
werker in Studentenkerk Maranatha.
Liturgie in de vorm van De Rode Hoed met mogelijkheden tot vormexperimenten en modern taalgebruik
Predikantswerk Lith en Oijen:
maart 1996-2002
2/5 aanstelling als kerkelijk werker te Lith en Oijen vnl. opbouwwerk: behoud en vernieuwing van de kleine gemeente, verdeeld over 7 dorpen in een. r.-k. streek van het land. Opvolger van vele heren (vnl. emeriti)predikanten als "bijstand in het pastoraat"; mijn opvolger kreeg - tot mijn vreugde - een predikantsaanstelling.
Predikantswerk Samenstroomgemeente Amsterdam:
maart 2002-nov. 2008
Fulltime aanstelling als predikant te Amsterdam. Samenstroomgemeente Maarten Luther Kerk.
Aandachtsvelden in het werk:
Liturgie: ook toegankelijk voor de incidentele kerkbezoeker.
Jongerenwerk: dit vereist betrouwbaarheid, gesprek, flexibiliteit, creativiteit.
Pastoraat: in verschillende vormen, voor individu en groep
Beleid: passend bij vernieuwingen in de stedelijke kerk
Dialoog: oecumenisch, intercultureel, interreligieus, internationaal
Predikantswerk Nieuwendammerkerk Amsterdam:
30 nov. 2008
Intrede in de Nieuwendammerkerk, Amsterdam-Noord, 80%. Tevens 20% stedelijk jeugdwerk.
Bijscholing:
1997-1998
1 dagdeel per week cursus "Beweging in de kerkdienst" bij R. Beumanjer;
1999-2003:
diverse cursussen op Hydepark: hebreeuws, pastoraat, filosofie/ethiek;
Studieverlof 2004: Contextueel pastoraat, Geestelijke begeleiding, Liturgie van Iona incl. studiereis.
Studieverlof 2010: "Hoe de kerk aantrekkelijk te maken en houden voor jongeren - in die volgorde"
Het studieverlof loopt nog. Eindverslag volgt.